Programmaplan- beleidsbegroting

Programma 3 Economie

Het programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en uitbouw van het bestaande economisch potentieel. Hieronder vallen bedrijventerreinen, land en tuinbouw, winkelcentra, werkgelegenheid, markten en exploitatie van gemeentelijke eigendommen.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

2.455

0,3 %

Baten

1.935

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42