Programmaplan- beleidsbegroting

Programma 1 Veiligheid

Het programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen(beleid), het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

4.023

0,6 %

Baten

124

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42