Bijlagen

Investeringskredieten 2022

Bijlage 5.1 Investeringskredieten 2022

Deze bijlage geeft inzicht in de behoefte aan investeringsmiddelen voor het vervangen van kapitaalgoederen voor het komende jaar. Behalve door technische en functionele factoren worden keuzes rond de instandhouding van de kapitaalgoederen ook bepaald door de bestuurlijke en politieke ambities van het college en de gemeenteraad binnen de bestaande financiële kaders.

Investeringskredieten 2022 (per programma per taakveld)

Programma

Taakveld

Omschrijving

0

0.3

Auto 21 Mega electric ME-04-2013

25.000

0

0.3

Auto 33 RK-14-05, kenteken VH-898-S

21.000

0

0.3

Auto 8 code FO-11-11, kenteken 3-VPJ-85

34.500

0

0.3

DAF-99-10 Ploeg SNK-240

14.000

0

0.3

Auto 204 DIB-15-11, kenteken 01-WN-LB

32.000

0

0.4

AED's

7.500

0

0.4

Automatisering software 5 jr

10.000

0

0.4

Electrische fietsen

8.400

0

0.4

Frisdrankautomaten

6.000

0

0.4

ICT omgeving en werkplekvervanging Ipad (4jr VVI 2022)

30.000

0

0.4

Mobiele telefoons (3jr VVI 2022)

233.000

0

0.4

Netwerk en werkplekapparatuur (3jr VVI 2022)

579.350

2

2.1

Auto 18 ISU-11-10, kenteken 6-VKB-45

36.500

2

2.1

Auto 10 stratos 40-42 PCLN 490

38.000

2

2.1

Auto 13 ISU-10-01, kenteken 6-VKB-40

22.800

2

2.1

Auto 15 stratos B11-24 VESN-350

28.000

2

2.1

Auto 18 stratos 40-36 PCLN 490

38.000

2

2.1

Auto 19 Onderhoud spelen

36.000

2

2.1

Auto 24 stratos 15-18 PCLN 350

30.000

2

2.1

Auto 29, Bucher CN-202 klein

97.500

7

7.3

Aanhanger 1 (25-WH-ZG)

45.000

7

7.3

Aebi Schmidt claengo 4m3 (CG-12-01)

180.000

7

7.3

Auto 64 TA-01-10 Zelfrijdende kraan

80.000

7

7.5

Begra kraan (Schmelzer robo 2wp)

72.300

Totaal Vervangingsinvesteringen 2022

1.704.850

2

2.1

Fietsverbinding Swifterbant-Dronten

600.000

2

2.1

Fietspad langs de Biddingweg

180.000

2

2.1

Verlichting De Drieslag - Arendschelling

77.000

Totaal Nieuwe investeringen 2022

857.000

Totaal Investeringskredieten 2022

2.561.850

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42