Programmaplan- beleidsbegroting

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Het programma bestaat uit het openbaar bestuur, de communicatie met de inwoners, de gemeentelijke basisadministratie en de interne en externe dienstverlening.

In dit programma hebben we een aantal verplichte onderdelen opgenomen:

  1. Algemene dekkingsmiddelen: zoals algemene belastingen en de Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  2. Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de programma’s zijn alleen nog de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces;
  3. Onvoorzien;
  4. Vennootschapsbelasting.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

31.076

4,3 %

Baten

96.803

14,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42