Programmaplan- beleidsbegroting

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Dit programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op Centra Jeugd en Gezin (exclusief jeugd maatwerkdeel Wmo, dat hoort bij programma 6), gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving en vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering en ook de gemeentelijke begraafplaats.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

10.874

1,5 %

Baten

14.508

2,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42