Programmaplan- beleidsbegroting

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op de fysieke leefomgeving (toekomstige omgevingsvisie, omgevingsplannen, welstandstoezicht en handhaving), volkshuisvesting (woningbouw nieuw en bestaand, woonwagencentrum) en bouwgrondexploitaties.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

12.105

1,7 %

Baten

8.816

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42