Financiële begroting

Financiële positie en de toelichting

Het BBV schrijft voor dat in de begroting een uiteenzetting van de financiële positie wordt gepresenteerd. De uiteenzetting van de financiële positie bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Geprognosticeerde begin- en eindbalans;
  2. EMU-saldo ;
  3. Investeringen;
  4. Reserves;
  5. Voorzieningen.

Ter completering van deze weergaven schrijft het BBV voor dat een geprognosticeerde balans wordt opgenomen alsmede het EMU-saldo wordt gepresenteerd. Beide onderdelen treft u hieronder aan. Afsluitend zijn de overige onderdelen terug te vinden in de bijlagen.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42